Realisaties

Cenerpro werkt voor verschillende internationale bedrijven die leidinggevend zijn in hun sector.
Omwille van confidentialiteitsredenen geven we geen bedrijfsnamen, maar geven we een korte omschrijving van een aantal recente studies en projecten.

 

Een aantal procesoptimalisaties door Cenerpro gerealiseerd:

SECTOR PROJECT
Chemie optimalisatie van de temperatuursregeling van een chemische reactor aan de hand van een procesmodellering
Voeding ontwerp van een steriel water installatie
Farmacie analyse van de luchthuishouding en berekening van de pneumatisch verliezen op drogers
Koelinstallatie uitwerking concept voor optimale koudeproductie voor Brussels Airport in samenwerking met Ingenium
Voeding warmte-integratie tussen processen op verschillende temperatuurniveaus
Afvalverbranding modernisering afvalverbrandingsinstallatie met geoptimaliseerd regelconcept
Voeding metingen en in kaart brengen koudestromen en verliezen op vriestunnels
Textiel optimalisatie stomers verfproces en afregeling latexeerlijnen
Kunststoffen optimalisatie temperatuursregeling extruders
Kunststoffen ombouw ijswaterkoeling naar freecooling
... ...

Meer informatie gewenst?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Tot binnenkort.